A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány2017. évi pályázatok

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány 2017. április 18-i nyilvános kuratóriumi ülésén döntött az Alapítvány 2017. március 21-i pályázati felhívására beérkezett pályázatok ügyében. A döntés értelmében a tanszék vasútépítési tárgyak oktatói pályázat nélkül vehetnek részt a 2017. április 28-ára tervezett ausztriai szakmai kiránduláson, míg a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján a kuratórium döntésének megfelelően:
Balog Péter, Csortos Gabriella, Köllő Szabolcs Attila, Barna Vivien, Egyházi Dániel, Lőrincz Marcell, Batka Roland, Gosztola Ágnes, Papp Helga, Borbély Zsuzsa, Háznagy Andor Gellért, Vinkó Ákos, Kiszelly Tímea
utazhatnak Linzbe a Plasser&Theurer felépítményi gépgyártó üzemébe.

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány 2017. február 21-i nyilvános kurató¬riumi ülésén döntött a BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium Kör-Vas-Út Tago¬zatáról Barna Vivien által társai nevében 2017. február 8-án benyújtott pályázatának ügyében. A döntés értelmében az Alapítvány a Duna Aszfalt Kft. által a pályázatban megfogalmazott célra átutalt 350 000 Ft összeggel Barna Vivien és hallgató társait (Balog Péter, Baráz Csongor Dömötör, Brassányi Áron, Rosta Szabolcs) egyenlő mértékű ösztöndíj formájában kívánja támogatni.

2016. évi pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány 2016. november 8-i nyilvános kurató¬riumi ülésén döntött a BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium Kör-Vas-Út Tago¬zata Balog Péter által 2016. szeptember 8-án benyújtott pályázatának ügyében. A Kuratórium egyhangú szavazás mellett hozott döntése értelmében az InnoTrans 2016 Vasúti kiállításon Berlinben részt vevő hallgatók kiutazási költségeit (utazási költség, szállás) a támogató cégek felé készített beszámoló elkészítését követően a különféle cégektől beérkezett támogatás erejéig utólagos elszámolás mellett támogatja.

2015. évi pályázatok

28. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2015. február 11-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén Vinkó Ákos duktorandusz elmúlt évi INNORAIL vasúti szakkiállítás útiköltségének, ill. a németországi Kemptenben megrendezett Danubia-Adria Symposiumon történt előadása kapcsán felmerült konferencia részvételi díjának és szállásköltségének megté-rítése érdekében benyújtott pályázatával kapcsolatban a következő egyhangú döntést hozta: Minthogy a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, s az Alapítvány anyagi helyzete is megengedi, az összesen felmerült mintegy 94 000 Ft kifizetését a benyújtott számlák ellenében támogatja.

2014. évi pályázatok

27. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2014. március 21-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén Papp Helga MSc hallgató társai nevében szlovákiai tanulmányút költségeinek támogatására benyújtott pályázatával kapcsolatban a következő egyhangú döntést hozta: Jóllehet a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, ám az Alapítvány jelenlegi pénzügyi korlátai az ígért külső támogatások nem teljesítése miatt a várható 100 000 Ft-os szállásköltségből jelenleg csak 60 000 Ft támogatás kifizetését teszik lehetővé, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

2013. évi pályázatok

Nem volt benyújtott pályázat

2012. évi pályázatok

26. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2012. augusztus 21-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a BME Zielinszki Szilárd Szakkollégium Kör-Vas-Út tagozatának Sipos Zsófia és Zsuginits Eszter által benyújtott, a németországi Berlinben megrendezésre kerülő INNOTRANS nemzetközi vasúti jármű- és közlekedéstechnikai kiállításon 15 fő részére szervezett tanulmányi kirándulás útiköltségének fedezésére az alábbi egyhangú döntést hozta: Minthogy a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, az igényelt 354 000 Ft várható költségből a METALELEKTRO Kft és a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft-től beérkezett célirányos támogatásból az Alapítvány egyelőre csak 250 000 Ft összegben tud támogatást adni. A további kifizetésre a támogatási ígéretet tevő cégek (pl. a G&G Növényvédelmi és Ker Kft.) átutalásai után kerülhet csak sor legfeljebb 354 000 Ft összeghatárig.

25. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2012. június 28-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a Pógyor Judit BSc hallgató által az egysínű villamosok tanulmányozásának előzetes kalkuláció alapján várható költségeinek fedezésére benyújtott pályázatára a következő egyhangú döntést hozta: Tekintettel az Alapítvány anyagi helyzetére, s minthogy a benyútott pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, egyelőre csak 120 000 Ft-ot tudna erre a célra biztosítani, azonban a 360 000 Ft várható költség megelőlegezését csak a támogatást ígérő FŐMTERV Zrt., a VAMAV Kft és a KTE átutalásait követően tudja az Alapítvány teljesíteni, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kuratórium ennek megfelelően az előleg kifizetését a beérkezett céltámogatások után teljesíti.

2011. évi pályázatok

24. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2012. január 11-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén az Ungvárai Ádám posztdoktorandusz által a 2010. október 24-25. között Pécsett megrendezésre kerülő PhD szimpózium történt előadásának kapcsán felmerült költségeinek fedezésére benyújtott támogatási kérelmének ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Minthogy a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, Ungvárai Ádám 14.980,-Ft kiadásait a benyújtott számlák alapján megtéríti.

2010. évi pályázatok

23. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2010. október 18-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén az Ungvárai Ádám posztdoktorandusz által a 2010. október 25-26. között Pécsett megrendezésre kerülő PhD szimpózium költségeinek fedezésére benyújtott támogatási kérelmének ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Ungvárai Ádám kiadásaihoz 45.000,-Ft kerethatárig támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

2009. évi pályázatok

22. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2009. november 30-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a Nagy Péter építőmérnök hallgató által „A metróépítés hatása egy metropolisz hosszú távú fenntarthatóságára” c., a thesszaloniki Arisztotelész Egyetem Építőmérnöki Tanszéke által szervezett kurzus költségeinek fedezésére benyújtott támogatási kérelmének ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Nagy Péter görögországi kurzusának kiadásaihoz 75.000,-Ft támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

21. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2009. április 22-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen az Ungvárai Ádám doktorandusz által társai nevében a „Hegyi vasutak, kötélpályák” c. tárgy keretén belül az Építőmérnök Szakkollégiummal közösen szervezett szlovákiai tanulmányút kiadásainak támogatása kapcsán benyújtott pályázatának ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány a csoport szlovákiai tanulmányi kirándulásának kiadásaihoz 275.000,- Ft támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.


2008. évi pályázatok

20. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2008. augusztus 18-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen a Seiler Tamás által dániai ösztöndíjas tanulmányai útiköltség-támogatása ügyében benyújtott pályázatával kapcsolatban a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Seiler Tamás dániai tanulmányi útiköltségéhez 42.000,- Ft támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.


2007. évi pályázatok

19. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2007. október 1-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen a Pálfy Tünde által 2007. szeptember 17-én az Alapítványhoz benyújtott, külföldi konferencián való részvétel útiköltség-támogatása ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Pálfy Tündének a hollandiai Noorrdwikrhout-ban 2007. október 17-19. között megrendezésre kerülő „Euroean Transport Conference” elnevezésű nemzetközi konferencián való részvételéhez 30.000 Ft útiköltség-támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett


2006. évi pályázatok

18. sz. pályázat

2006. április 13-án az Alapítvány kuratóriumi ülésén a kuratórium döntést hozott a Ivanics Zsófia által társai nevében a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett külföldi tanulmányi kirándulás támogatására 2006. április 5-én benyújtott pályázatát illetően. A pályázatban a tanulmányi kirándulás autóbuszköltségén túlmenően mintegy 13-14 eFt-os költségéhez kért hozzájárulást. Az Alapítvány kuratóriuma a tanulmányi kiránduláshoz egyhangúan 108.000,– Ft támogatás kifizetését szavazta meg.


2005. évi pályázatok

17. sz. pályázat

2005. március 30-án az Alapítvány kuratóriumi ülésén a kuratórium döntést hozott a Krauter Márton által társai nevében a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett külföldi tanulmányi kirándulás támogatására 2005. március 17-én benyújtott pályázatát illetően. A pályázatban a tanulmányi kirándulás mintegy 590.000,– Ft-os költségéhez kért hozzájárulást. Az Alapítvány kuratóriuma a tanulmányi kiránduláshoz egyhangúlag 370.000,– Ft támogatás kifizetését szavazta meg.


2004. évi pályázatok

16. sz. pályázat

2004. március 30-án az Alapítvány kuratóriumi ülésén a kuratórium döntést hozott a Herczeg Edit által társai nevében a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett tanulmányi kirándulás támogatására 2004. március 22-én benyújtott pályázatát illetoen. A pályázatban a tanulmányi kirándulás mintegy 500.000,- Ft-os költségéhez kért 140.000,-Ft hozzájárulás kifizetését a kuratórium egyhangúlag megszavazta.


2003. évi pályázatok

15. sz. pályázat

Az Alapítvány 2003. április 8-án megtartott nyilvános ülésén a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett tanulmányi kirándulásra a kuratórium 280.000,- Ft-ot szavazott meg, amelyből 276.146,- Ft került felhasználásra.


2002. évi pályázatok

14. sz. pályázat

Az alapítvány 2002. december 10-én megtartott nyilvános ülésén a "Vasúttervezés" c. tárgy keretében szervezett tanulmányi kirándulásra a ténylegesen felmerült 29.439 Ft vasúti menetjegytérítést szavazott meg egyhangúlag.

13. sz. pályázat

Az alapítvány 2002. december 10-én megtartott nyilvános ülésén Liegner Nándor egyetemi tanársegéd külföldi konferencia részvételi díjára és szállásköltségeinek térítésére 41.718 Ft térítést szavazott meg egyhangúlag.

12. sz. pályázat

Liegner Nándor egyetemi tanársegéd 2002. szeptember 18-22. között Münchenben megrendezett PhD szimpóziumon történt részvételéhez 22.400 Ft útiköltség térítést szavazott meg az alapítvány kuratóriuma az október 9-i ülésen.

11. sz. pályázat

Barna Zsolt PhD hallgató külföldi konferencián való részvételéhez a kuratórium 2002. október 9-i ülésén 60.000 Ft anyagi támogatást szavazott meg.

10. sz. pályázat

A BME Út és Vasútépítési Tanszék "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy hallgatói hazai és szlovákiai tanulmányi kirándulásához a kuratórium 2002. április 23-i ülésén 370.000 Ft támogatást szavazott meg, melyből 345.500 Ft került felhasználásra.


2001. évi pályázatok

9. sz. pályázat
Az IAESTE Hungary-Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete az Építomérnöki Szakmai Hét programján belül a BME Építomérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszékén tanuló hallgatói számára a Magyar-Szlovén vatútvonal és létesítményeinek megtekintésére szervezett autóbuszos tanulmányi kiránduláshoz kért 50.000,- Ft támogatást. Az Alapítvány kuratóriuma 2001. október 9-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a kuratórium az igényelt 50.000,- Ft kifizetését egyhangúlag megszavazta.

8. sz. pályázat
A BME Út és Vasútépítési Tanszék "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy hallgatói külföldi tanulmányutukhoz kértek anyagi támogatást. Az Alapítvány kuratóriuma 2001. május 9-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a kuratórium egyhangúlag 90.000,- Ft kifizetését szavazta meg, amelybol 47.312,- Ft került felhasználásra.


2000. évi pályázatok

7. sz. pályázat

A BME Út és Vasútépítési Tanszék "Különleges vasutak" c. tárgy hallgatói külföldi tanulmányutuk anyagi támogatását kérték. Az Alapítvány kuratóriuma 2000. április 25-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a kuratórium egyhangúlag 90.000,- Ft kifizetését szavazta meg, amelybol 59.754,- Ft került felhasználásra.