A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány2015. évi pályázatok

28. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2015. február 11-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén Vinkó Ákos duktorandusz elmúlt évi INNORAIL vasúti szakkiállítás útiköltségének, ill. a németországi Kemptenben megrendezett Danubia-Adria Symposiumon történt előadása kapcsán felmerült konferencia részvételi díjának és szállásköltségének megté-rítése érdekében benyújtott pályázatával kapcsolatban a következő egyhangú döntést hozta: Minthogy a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, s az Alapítvány anyagi helyzete is megengedi, az összesen felmerült mintegy 94 000 Ft kifizetését a benyújtott számlák ellenében támogatja.

2014. évi pályázatok

27. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2014. március 21-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén Papp Helga MSc hallgató társai nevében szlovákiai tanulmányút költségeinek támogatására benyújtott pályázatával kapcsolatban a következő egyhangú döntést hozta: Jóllehet a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, ám az Alapítvány jelenlegi pénzügyi korlátai az ígért külső támogatások nem teljesítése miatt a várható 100 000 Ft-os szállásköltségből jelenleg csak 60 000 Ft támogatás kifizetését teszik lehetővé, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

2013. évi pályázatok

Nem volt benyújtott pályázat

2012. évi pályázatok

26. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2012. augusztus 21-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a BME Zielinszki Szilárd Szakkollégium Kör-Vas-Út tagozatának Sipos Zsófia és Zsuginits Eszter által benyújtott, a németországi Berlinben megrendezésre kerülő INNOTRANS nemzetközi vasúti jármű- és közlekedéstechnikai kiállításon 15 fő részére szervezett tanulmányi kirándulás útiköltségének fedezésére az alábbi egyhangú döntést hozta: Minthogy a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, az igényelt 354 000 Ft várható költségből a METALELEKTRO Kft és a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft-től beérkezett célirányos támogatásból az Alapítvány egyelőre csak 250 000 Ft összegben tud támogatást adni. A további kifizetésre a támogatási ígéretet tevő cégek (pl. a G&G Növényvédelmi és Ker Kft.) átutalásai után kerülhet csak sor legfeljebb 354 000 Ft összeghatárig.

25. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2012. június 28-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a Pógyor Judit BSc hallgató által az egysínű villamosok tanulmányozásának előzetes kalkuláció alapján várható költségeinek fedezésére benyújtott pályázatára a következő egyhangú döntést hozta: Tekintettel az Alapítvány anyagi helyzetére, s minthogy a benyútott pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, egyelőre csak 120 000 Ft-ot tudna erre a célra biztosítani, azonban a 360 000 Ft várható költség megelőlegezését csak a támogatást ígérő FŐMTERV Zrt., a VAMAV Kft és a KTE átutalásait követően tudja az Alapítvány teljesíteni, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A kuratórium ennek megfelelően az előleg kifizetését a beérkezett céltámogatások után teljesíti.

2011. évi pályázatok

24. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2012. január 11-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén az Ungvárai Ádám posztdoktorandusz által a 2010. október 24-25. között Pécsett megrendezésre kerülő PhD szimpózium történt előadásának kapcsán felmerült költségeinek fedezésére benyújtott támogatási kérelmének ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Minthogy a pályázati kérelem az Alapítvány célkitűzéseinek megfelel, Ungvárai Ádám 14.980,-Ft kiadásait a benyújtott számlák alapján megtéríti.

2010. évi pályázatok

23. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2010. október 18-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén az Ungvárai Ádám posztdoktorandusz által a 2010. október 25-26. között Pécsett megrendezésre kerülő PhD szimpózium költségeinek fedezésére benyújtott támogatási kérelmének ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Ungvárai Ádám kiadásaihoz 45.000,-Ft kerethatárig támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

2009. évi pályázatok

22. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2009. november 30-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a Nagy Péter építőmérnök hallgató által „A metróépítés hatása egy metropolisz hosszú távú fenntarthatóságára” c., a thesszaloniki Arisztotelész Egyetem Építőmérnöki Tanszéke által szervezett kurzus költségeinek fedezésére benyújtott támogatási kérelmének ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Nagy Péter görögországi kurzusának kiadásaihoz 75.000,-Ft támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

21. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2009. április 22-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen az Ungvárai Ádám doktorandusz által társai nevében a „Hegyi vasutak, kötélpályák” c. tárgy keretén belül az Építőmérnök Szakkollégiummal közösen szervezett szlovákiai tanulmányút kiadásainak támogatása kapcsán benyújtott pályázatának ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány a csoport szlovákiai tanulmányi kirándulásának kiadásaihoz 275.000,- Ft támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.


2008. évi pályázatok

20. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2008. augusztus 18-án megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen a Seiler Tamás által dániai ösztöndíjas tanulmányai útiköltség-támogatása ügyében benyújtott pályázatával kapcsolatban a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Seiler Tamás dániai tanulmányi útiköltségéhez 42.000,- Ft támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett.


2007. évi pályázatok

19. sz. pályázat

A Korszerű Magyar Vasútért Alapítvány kuratóriuma a 2007. október 1-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen a Pálfy Tünde által 2007. szeptember 17-én az Alapítványhoz benyújtott, külföldi konferencián való részvétel útiköltség-támogatása ügyében a következő egyhangú döntést hozta: Az Alapítvány Pálfy Tündének a hollandiai Noorrdwikrhout-ban 2007. október 17-19. között megrendezésre kerülő „Euroean Transport Conference” elnevezésű nemzetközi konferencián való részvételéhez 30.000 Ft útiköltség-támogatást nyújt utólagos elszámolási kötelezettség mellett


2006. évi pályázatok

18. sz. pályázat

2006. április 13-án az Alapítvány kuratóriumi ülésén a kuratórium döntést hozott a Ivanics Zsófia által társai nevében a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett külföldi tanulmányi kirándulás támogatására 2006. április 5-én benyújtott pályázatát illetően. A pályázatban a tanulmányi kirándulás autóbuszköltségén túlmenően mintegy 13-14 eFt-os költségéhez kért hozzájárulást. Az Alapítvány kuratóriuma a tanulmányi kiránduláshoz egyhangúan 108.000,– Ft támogatás kifizetését szavazta meg.


2005. évi pályázatok

17. sz. pályázat

2005. március 30-án az Alapítvány kuratóriumi ülésén a kuratórium döntést hozott a Krauter Márton által társai nevében a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett külföldi tanulmányi kirándulás támogatására 2005. március 17-én benyújtott pályázatát illetően. A pályázatban a tanulmányi kirándulás mintegy 590.000,– Ft-os költségéhez kért hozzájárulást. Az Alapítvány kuratóriuma a tanulmányi kiránduláshoz egyhangúlag 370.000,– Ft támogatás kifizetését szavazta meg.


2004. évi pályázatok

16. sz. pályázat

2004. március 30-án az Alapítvány kuratóriumi ülésén a kuratórium döntést hozott a Herczeg Edit által társai nevében a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett tanulmányi kirándulás támogatására 2004. március 22-én benyújtott pályázatát illetoen. A pályázatban a tanulmányi kirándulás mintegy 500.000,- Ft-os költségéhez kért 140.000,-Ft hozzájárulás kifizetését a kuratórium egyhangúlag megszavazta.


2003. évi pályázatok

15. sz. pályázat

Az Alapítvány 2003. április 8-án megtartott nyilvános ülésén a "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy keretében szervezett tanulmányi kirándulásra a kuratórium 280.000,- Ft-ot szavazott meg, amelyből 276.146,- Ft került felhasználásra.


2002. évi pályázatok

14. sz. pályázat

Az alapítvány 2002. december 10-én megtartott nyilvános ülésén a "Vasúttervezés" c. tárgy keretében szervezett tanulmányi kirándulásra a ténylegesen felmerült 29.439 Ft vasúti menetjegytérítést szavazott meg egyhangúlag.

13. sz. pályázat

Az alapítvány 2002. december 10-én megtartott nyilvános ülésén Liegner Nándor egyetemi tanársegéd külföldi konferencia részvételi díjára és szállásköltségeinek térítésére 41.718 Ft térítést szavazott meg egyhangúlag.

12. sz. pályázat

Liegner Nándor egyetemi tanársegéd 2002. szeptember 18-22. között Münchenben megrendezett PhD szimpóziumon történt részvételéhez 22.400 Ft útiköltség térítést szavazott meg az alapítvány kuratóriuma az október 9-i ülésen.

11. sz. pályázat

Barna Zsolt PhD hallgató külföldi konferencián való részvételéhez a kuratórium 2002. október 9-i ülésén 60.000 Ft anyagi támogatást szavazott meg.

10. sz. pályázat

A BME Út és Vasútépítési Tanszék "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy hallgatói hazai és szlovákiai tanulmányi kirándulásához a kuratórium 2002. április 23-i ülésén 370.000 Ft támogatást szavazott meg, melyből 345.500 Ft került felhasználásra.


2001. évi pályázatok

9. sz. pályázat
Az IAESTE Hungary-Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete az Építomérnöki Szakmai Hét programján belül a BME Építomérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszékén tanuló hallgatói számára a Magyar-Szlovén vatútvonal és létesítményeinek megtekintésére szervezett autóbuszos tanulmányi kiránduláshoz kért 50.000,- Ft támogatást. Az Alapítvány kuratóriuma 2001. október 9-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a kuratórium az igényelt 50.000,- Ft kifizetését egyhangúlag megszavazta.

8. sz. pályázat
A BME Út és Vasútépítési Tanszék "Hegyi vasutak, kötélpályák" c. tárgy hallgatói külföldi tanulmányutukhoz kértek anyagi támogatást. Az Alapítvány kuratóriuma 2001. május 9-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a kuratórium egyhangúlag 90.000,- Ft kifizetését szavazta meg, amelybol 47.312,- Ft került felhasználásra.


2000. évi pályázatok

7. sz. pályázat

A BME Út és Vasútépítési Tanszék "Különleges vasutak" c. tárgy hallgatói külföldi tanulmányutuk anyagi támogatását kérték. Az Alapítvány kuratóriuma 2000. április 25-én megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén a kuratórium egyhangúlag 90.000,- Ft kifizetését szavazta meg, amelybol 59.754,- Ft került felhasználásra.